Switch/Nút nhấn – Đèn báo

Chuyển mạch - Nút nhấn - Đèn báo HANYOUNG

Đèn báo, nút nhấn, chuyển mạch xoay HANYOUNG NUX

Chuyển mạch - Nút nhấn - Đèn báo IDEC

Đèn báo, nút nhấn, chuyển mạch xoay, rơ le trung ...

CTDV-NVC

Rơ le thời gian đôi/Twin Timer 6S-60M/6S-60M, ANV

H3CR-A

Rơ le thời gian đa chức năng/Multifunctional Timer ...

H3CR-F

Rơ le thời gian kép/Solid-state Twin Timers Omron

H3CR-G

Rơ le thời gian Sao - Tam giác/Solid-state Star-delta ...

H3CR-H

Rơ le thời OFF/Solid-state Power OFF-delay Timers Omron

HL-5030

Công tắc hành trình HL-5030

HL-5200

Công tắc hành trình HL-5200

HSR-2A402Z

Rơ le bán dẫn (Solid State Realy) HSR-2A402Z HANYOUNG

HSR-3A504Z

Solid 3 pha hanyoung(HSR-3A504Z)

HY-103N

Công tắc bàn đạp/Foot Switch HANYOUNG

HY-510

Nút nhấn điều khiển động cơ HANYOUNG NUX

HY-512

Nút nhấn điều khiển động cơ HANYOUNG NUX

HY-513

Nút nhấn điều khiển động cơ HANYOUNG NUX

LF-10

Công tắc Lefoo

MK3P-1

Rơ le MK3P-1(220VAC-10A)

MY2N-GS DC24

Rơle trung gian (MY2N-GS DC24)

QT50-2-15A

Ổ cắm Lioa kiểu Rulo 50m (QT50-2-15A)

RXM4LB2P7

Rơ le trung gian 220V (RXM4LB2P7)

SHL-W255

Công tắc hành trình, đòn bẩy con lăn SHL-W255, ...

SM40-24

Còi báo động SM40-24 Qlight

TLB PF-C51R

Đèn báo TLB PF-C51R

TRD-N

Rơ le thời gian Sao - Tam giac/STAR-DELTA Timer 60S, ANV

Page 1 of 2