Dụng cụ - Tools

3280-10F

Ampe kìm Hioki 3280-10F (1000A)

Bosch

Dụng cụ cầm tay 100 món

HB-100

Bộ dụng cụ cầm tay (HB-100)

HSS 245 002

Bộ Taro tay quay 22 chi tiết, M3-M12, DIN 352 RUKO

HSS 245 004

Bộ Taro, khoan tay quay 15 chi tiết, M3-M12, DIN 352 ...

HSS-G 214 215 S

Bộ mũi khoan 25 chi tiết, Phi 1-13mm, cách 0,5mm, DIN ...