Điện - Xây dựng - Cơ khí

Atic Việt Nam có khẳ năng và kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sau:
- Xây dựng công trình
- Cung cấp, lắp đặt các thiết bị cơ khí, thiết bị điện, trạm biến áp và đường dây đến 35KV
- Cung Cấp, lắp đặt các hệ thống xử lý nước thải
- Cung cấp, lắp đặt các hệ thống thông tin – viễn thông
- Thiết kế, phát triển và tích hợp các hệ thống phần cứng và phần mềm
- Bảo dưỡng và nâng cấp các hệ thống công nghệ
- Quẩn lý dự án, đào tạo công nghệ,…