Cảm biến sensor

93LC46B.

IC 93LC46B ( Kiểu chân cắm)

CC -Link DYDEN

Dây tín hiệu chống nhiễu (3 lõi)

E3Z-D61

Mắt soi OMRON E3Z-D61

E3Z-D62

Cảm biến E3Z-D62

E3Z-D62 2M

Cảm biến quang phản xạ Omron

HPX-AG01-1S

Cảm biến quang azbil Yamatake

Loadcell LAK 1Kg

Cảm biến lực Loadcell LAK 1Kg

LV-21A

Cảm biến quang KEYENCE

OEK-50-2

Bộ quay đếm tín hiệu OEK-50-2

PU10

Cảm biến xung/Pulse Sensor Takenaka

SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

Cảm biến tiệm cận SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE Festo

SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

Cảm biến tiệm cận SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

W410E1

Cảm biến vận tốc khí (HS: 903180000, Model NO: ...