Niềm tin vững chắc

Công ty Cổ phần Atic Việt Nam đặt mục tiêu phục vụ khách hàng là cao nhất bằng các giải pháp đồng bộ về đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh , giao hàng kịp thời và dịch vụ sau bán hàng với khẩu hiệu hành động là:

“NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ”

Việc xây dựng và tiến đến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công ty nhằm mục đích cải tiến hệ thống quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, tăng năng suất, chất lượng, cải thiện đời sống người lao động và đảm bảo lợi tức cho các cổ đông.. Ban giám đốc Công ty Cổ Phần Atic Việt Nam can kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết để đạt được các yêu cầu trên .