Công tắc áp suất

1042 (thép không gỉ)

Pressure switch 27.6 - 76 bar, NO

1043 (đồng)

Pressure switch 1 - 4 bar, NC

1043.(đồng)

Pressure switch 3 - 10 bar, NC

1044 (đồng)

Pressure switch 1 - 4 bar, NO

1044.(đồng)

Pressure switch 3 - 10 bar, NO

HS 203

Công tắc áp suất 0-3 bar, Autosigma

HS 206

Công tắc áp suất 0-6 bar, Autosigma

HS 210

Công tắc áp suất 1-10 bar, Autosigma

HS 220

Công tắc áp suất 5-20 bar, Autosigma

HS 230

Công tắc áp suất 5-30 bar, Autosigma